Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, An Nhơn, Bình Định đã tập trung quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp, mời gọi, thu hút các DN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương.
Theo Ban quản lý Cụm công nghiệp (CCN) TX An Nhơn, đến nay, An Nhơn có 12 CCN đi vào hoạt động thu hút đầu tư, với tổng diện tích 323,5 ha.
Trong đó, có 4 CCN đã được lấp đầy, gồm: Bình Định, Gò Đá Trắng, Thanh Liêm, Nhơn Hòa, thu hút 78 DN với diện tích đã cấp cho nhà đầu tư là 57,5 ha, tạo việc làm ổn định cho trên 5.000 lao động.
Các CCN còn lại gồm: Tân Đức, Đồi Hỏa Sơn (xã Nhơn Mỹ), An Trường, Nhơn Tân, Nhơn Tân 1, An Mơ (xã Nhơn Tân), Thắng Công (xã Nhơn Phúc), Nhơn Phong (xã Nhơn Phong), với tổng diện tích 266 ha, đã và đang được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư.
Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các DN sản xuất, kinh doanh nên tốc độ tăng trưởng trên lĩnh vực CN-TTCN trên địa bàn thị xã tăng trưởng mạnh, đạt bình quân từ 15 - 20%/năm.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn đạt trên 4.284 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm tăng mạnh như: nước mắm (tăng 10%), rượu trắng (tăng 17,3%), đá lạnh (tăng 12,2%), bánh tráng (tăng 10,8%), gạch đất nung (tăng 5,7%), bột nhang (tăng 3,3%), đồ gốm các loại (tăng 7,3%)...
Đây cũng chính là động lực quan trọng thúc đẩy giá đất, giá nhà tại các khu vực này trở nên nóng sốt hơn.
Cơ hội đầu tư đất nền khu đô thị Cẩm Văn tại An Nhơn, Bình Định