Hiện nay có rất nhiều các dạng máy tính bảng. Tuy nhiên để lựa chọn 1 sản phẩm thì ngay chính bản thân tôi cũng chưa biết lựa chọn loại nào?
Máy tính bảng Asus hay Macbook hay Lenovo, HC hay của hãng gì?
Thêm vào đó là các hãng sản phẩm cạnh tranh nhau như các hệ thống chuỗi cửa hàng fpt, thế giới di động hay viettel store. Phải kể thêm cả các chuỗi siêu thị điện máy như MediaMart, HC,Nguyễn Kim, Pico, Trần Anh, Nhật cường....
Ai có kinh nghiệm có thể chỉ tôi cách mua máy tính bảng tốt và có giá nhỏ hơn 10 triệu nhé.