Muốn thuê nhà làm văn phòng có địa chỉ ở Trần Đăng Ninh, Trần Thái Tông hoặc khu vực lân cận.
Yêu cầu:
Không yêu cầu cao, miễn sao có mặt bằng rộng một chút.
Ưu tiên địa chỉ có mặt bằng ở tầng 1
Không qua trung gian