Thực tại, tùy vào lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp mà hoạt đông Teambuilding có những ý nghĩa không giống nhau. Tuy nhiên, công ty tổ chức team building nào cũng hướng đến chung một mục đích và dành cho mọi đối tượng.


Mục đích của Team building.

Các hoạt động teambuilding hướng tới những mục đích sau :

- Xây dựng một môi trường phấn kích trong một khoảng thời khắc ngắn để có thể kéo mọi người gần nhau hơn, phát hành được những chốc lát mà mọi người đều nhớ đến và qua đó trở thành gần gụi nhau hơn
- Truyền một thông điệp quan yếu của công ty đến cho từng nhóm nhân viên và từng cá nhân
- Đánh giá tính các của một nhóm người
- thành lập hình ảnh chung về tính cách của một nhóm hoặc một phòng ban, thậm chí là của một công ty


- đổi thay dạng tâm lý của đồng đội
- Xây dựng tính cách, thường là tốt hơn, cho tổng thể
- Góp phần hoàn thiện tâm lý và tính cách của từng nhân viên
Khi có quá nhiều tính năng như vậy, “liều thuốc” teambuilding nên được sử dụng một cách thận trọng và đúng cách, “thuốc” này cần được kê đúng liều lượng và sử dụng đúng qui định mới bảo đảm được hiệu quả của “liều thuốc”.

Teambuilding - dùng khi nào?

Vậy thì khi nào thì nên dùng các hoạt động dạng teambuilding để đạt hiệu quả cao nhất trong các chọn có thể dùng?

Teambuilding là một hoạt động mô phỏng thực tại và duyệt y đó, giúp mô phỏng (một cách khá chuẩn xác) hình thức thực tại mà mỗi cá nhân chủ nghĩa và/hoặc mỗi nhóm người sẽ phản ứng lại với các tác động của môi trường làm việc, qua đó có thể hình dung được trên thực tại điều gì sẽ diễn ra với các giả định được ứng dụng trong quá trình Xây dựng hoạt động teambuilding.Điều này giúp chung ta tưởng tượng một cách rõ ràng hơn về những trường hợp nên dùng các hoạt động teambuilding nhằm đạt đích chính, đó là
- thành lập sự hiểu biết về công việc một cách toàn cục và qua đó cảm thông được với những đồng nghiệp khác ở các phòng ban tác dụng khác nhau, những người mà từ trước đến nay thường có tuyệt vời không hoàn toàn đúng về tính năng và nhiệm vụ của nhau, dẫn đến hiệu quả hợp tác chung kém hoặc rất kém.
- thành lập một đồng đội gắn bó hơn với nhau, hiểu nhau hơn qua nhiều khía cạnh mới và nhìn thấy những ưu điểm của nhau từ những góc nhìn mà nếu chỉ gói gọn trong 4 bức tường của công việc thì không bao giờ nhận ra, điều này thường dùng để hạn chế kỹ năng mất nhân sự trong ngày mai, đây là một mục đích có tính lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng của bộ phận nhân sự để đạt đích Xây dựng môi trường làm việc thân thương và phòng chống kỹ năng bị chảy máu nguồn nhân công (retaining index).
- Chuẩn bị kỹ hơn cho những đổi thay lớn trong cơ cấu tổ chức, đặc biệt là khi có những quyết định quan yếu can hệ đến nhận thức hoặc ảnh hưởng đến hành vi của từng cá nhân chủ nghĩa, dẫn đến việc có tài năng rõ ràng làm giảm năng suất lao động của đơn vị.
- Truyền một thông điệp không nói bằng lời đến từng thành viên của đơn vị, qua đó mỗi người có thể tự hiểu được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời gian trước mắt, qua đó chủ động điều chỉnh hành vi của cá nhân một cách tích cực
- Xây dựng một lối sống vì cộng đồng và Xây dựng một cách sống biết ưng ý hy sinh hoặc thỏa hiệp vì đích chung, cho dù là ngắn hạn hay dài hạn
- Kiểm nghiệm lại những triết lý chỉ huy, cho dù là triết lý quản lý mới vận dụng năng triết lý cũ đã tồn tại nhiều năm ở đơn vị, khi áp dụng các hoạt động teambuilding đều có khả năng nhìn thấy được mức độ phù hợp của triết lý chỉ huy có còn phát huy được trên thực tế hay đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự chuyển biến trong tính cách của đồng đội đơn vị
Như vậy, hoạt động teambuilding bổ ích cho tuốt luốt mọi thành viên dự, điều quan trọng nhất của hoạt động team building chính là sự tham dự và cảm thu được những ảnh hưởng của nó đến sự thay đổi của chính mình. ích của hoạt động này, điều hay nhất của nó, chính là sự cảm nhận sau khi ngồi suy nghĩ và chia sẻ với nhau, sẽ luôn dị biệt tùy theo cách mà mỗi người hi vọng. Mỗi cá nhân đều sẽ nhìn thấy nhiều bài học, nhiều bức tranh khác biệt khi tự mình thay đổi chỗ đứng suy nghĩ của mình hoặc rất lâu về sau, khi mỗi người thay đổi góc nhìn, thường là duyệt y việc đổi thay chỗ đứng/tính năng công tác, lại nhìn thấy một bài học khác, một bức tranh khác về loài người, về công việc khi nhìn lại về cùng một hoạt động mà chính mình đã từng dự teambuilding.