Một nghiên cứu mới được xem chỉ ra rằng không sự khác biệt về độ nhạy cảm của “cậu nhỏ” đối với một loạt các loại kích thích hoặc vị trí của “cậu nhỏ” giữa con trai đã cắt quy đầu hay chưa cắt. cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất tphcm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này trái ngược với nghiên cứu trước được xem cho biết bao quy đầu là vị trí nhạy cảm nhất hoặc có liên quan tới tình dục của “cậu nhỏ”.

lúc Hội Nhi khoa Mỹ hay Hội Nhi Canada gần đây sửa đổi chủ yếu sách liên quan đến phẫu thuật rãnh quy đầu ở trẻ sơ sinh, dư luận dậy trên các tranh luận về hệ quả lâu khá lâu.

Tập trung trở lại kết quả s.khỏe,chi phí cắt bao quy đầu tphcm, nhất là bảo vệ đề phòng dư lại các bệnh lây truyền biến đổi thành con đường tình dục hơn là sự nhạy cảm của “cậu nhỏ”, chính sách này của Mỹ ủng hộ chứng phẫu thuật bao quy đầu ở bé trai sơ sinh, khi lúc phổ biến sách của Canada thì ko.

Tác giả cơ bản của nghiên cứu, Jennifer Bossio từ ĐH Queen, trả lời rằng họ đã trực tiếp khám cho rằng phẫu thuật rãnh quy đầu cần liên quan đến suy giảm độ nhạy cảm của “cậu nhỏ” bằng cách kiểm tra xúc giác, cảm nhận đau, cảm nhận nhiệt và ngưỡng đau nhiệt giữa những nhóm phái mạnh khỏe mạnh giải phẫu bao quy đầu (từ sơ sinh) hoặc không cắt quy đầu tốt.

Bà bổ sung rằng nghiên cứu này cho biết cắt bao quy đầu sơ sinh không liên quan đến các thay đổi về độ nhạy cảm của “cậu nhỏ”, sau khi cat bao quy dau, hoặc đề cấp bằng chứng thứ nhất chỉ ra rằng bao quy đầu không cần là môi trường nhạy cảm nhất của “cậu bé”.