Oceanlaw cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh - thành lập công ty tại Vĩnh Phúc bao gồm:

1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với các loại hình Công ty:

- Tư vấn chọn và đặt tên công ty;
- Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty;
- Tư vấn việc góp vốn, tỉ lệ góp vốn, các mức thuế liên quan đến vốn điều lệ công ty;
- Tư vấn mô hình, các chức danh quản lý, cơ cấu tổ chức công ty;
- Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty;
- Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty;
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên công ty;
- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại địa bàn Bắc Ninh bao gồm:

- Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Vĩnh Phúc;
- Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

3.Giấy tờ khách hàng nhận:
Sau khi hoàn tất thủ tục Thành lập công ty tại Vĩnh Phúc, khách hàng nhận được các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận ĐKKD;
- Dấu pháp nhân;
- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4.Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi ĐKKD: (chỉ tư vấn thủ tục):
- Hỗ trợ trư vấn thiết lập hồ sơ thuế ban đầu;
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng lập tài khoản ngân hàng;
- Hỗ trợ tư vấn in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn.
Oceanlaw rất mong được hợp tác cùng với Qúy doanh nghiệp trong việc Thành lập công ty tại Vĩnh Phú. Ngoài ra Oceanlaw còn có thêm dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh các bạn có thể tham khảo.