Môi - Một người đàn bà
Môi - một - người - đàn - bà
Tác giả: An Hạ
NXB Liên kết: Văn Học
Giá bìa: 60.000 đ
Giá bán: 48.000đ
Số trang: 180
Kích thước: 15x15
Phát hành: 2014

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến
Tác giả: Minh DeltaViet
NXB Liên kết: Văn Hóa Thông Tin
Giá bìa: 65.000 đ
Giá bán: 52.000đ
Số trang: 264
Kích thước: 13x20.5
Phát hành: 2014

Khóc Giữa Sài Gòn (Tái bản)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
NXB Liên kết: Hồng Đức
Giá bìa: 85.000 đ
Giá bán: 68.000đ
Số trang: 316
Kích thước: 13,5 x 20,5 cm
Phát hành: 2014

Cố Chấp Yêu
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
NXB Liên kết: Văn Học
Giá bìa: 60.000 đ
Giá bán: 48.000đ
Số trang: 180
Kích thước: 11x19 cm
Phát hành: 5/2014

Lưng Chừng Cô Đơn
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
NXB Liên kết: Văn Hóa Thông Tin
Giá bìa: 60.000 đ
Giá bán: 48.000đ
Số trang: 180
Kích thước: 12 x 19 cm
Phát hành: 2014

Trót Lỡ Chạm Môi Nhau
Tác giả: Sơn Paris
NXB Liên kết: Văn Học
Giá bìa: 75.000 đ
Gia bán: 60.000đ
Số trang: 196
Phát hành: 4/2014

Nín Đi Con
Tác giả: Lê Nguyễn Nhật Linh
NXB Liên kết: Văn Hóa Thông Tin
Giá bìa: 79.000 đ
Giá bán: 64.000đ
Số trang: 290
Kích thước: 12x17cm
Phát hành: 2014

Chuyện tào lao của Vàng Vàng (Bìa cứng)
Chuyện tào lao của Vàng Vàng (Tặng kèm Móc khóa)
Tác giả: Phan Kim Thanh
NXB Liên kết: Văn Hóa Thông Tin
Giá bìa: 85.000 đ
Giá bán: 68.000đ
Số trang: 120
Kích thước: 13 x 20 cm
Phát hành: 7/2014