Ngày Hội Kinh Doanh Mở - BNI Việt Nam FMP rất hân hạnh được tài trợ cho Ngày Hội Kinh Doanh mở của BNI tổ chức vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. BNI là một hội doanh nghiệp, họp thường kì mỗi tuần một lần để kết nối quan hệ và nâng cao những kỹ năng kinh doanh. Tại ngày hội kinh doanh mở, khách mời tham dự có cơ hội được trải nghiệm một buổi họp mặt theo đúng "chất" BNI, gặp gỡ những doanh nhân khác và tự giới thiệu về doanh nghiệp của mình trước toàn thể mọi người.