Tin mới - Thông tin trên được tiết lộ trong bản công khai tiền lương của lãnh đạo của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2014.

heo đó, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (TKV) - có mức lương đạt 639 triệu đồng/năm (khoảng 53,2 triệu đồng/tháng). Đứng thứ hai là ông Đặng Thanh Hải, tổng giám đốc, đạt mức lương 589,5 triệu (trung bình khoảng 49 triệu đồng/tháng).Một công nhân hầm lò sau giờ tan ca tại một mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Khánh - xa hoi

KV có 19 cán bộ là viên chức quản lý (gồm thành viên hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên), tổng quỹ lương của các cán bộ này trong năm 2014 đạt 9,45 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TKV, năm 2014 tập đoàn này đạt mức doanh thu trên 79 ngàn tỉ, lợi nhuận sau thuế là 2.118 tỉ, giảm khoảng 200 tỉ đồng so với năm 2013.

Theo báo cáo của TKV, lương lao động bình quân của cán bộ tập đoàn này năm 2014 đạt 8,2 triệu đồng/tháng.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của TKV sáu tháng đầu năm cho thấy sáu tháng qua, tập đoàn này đã đào được khoảng 21km lò, tiêu thụ 3,2 triệu tấn than. Riêng doanh thu bán than đạt trên 26.200 tỉ đồng (trên 1 tỉ USD).

Nguồn: tintuc.vn