Ngày 27-10, tin tưởng tiết lậu tự Euro Auto – nhà nhập cảng phanh ủy quyền chính thức mức xếp đoàn BMW tại Việt Nam biếu biết: từ bỏ 1-11 đến, ông Nguyễn Đăng Thảo sẽ chính thức nổi bổ nhiệm vì trí giám đốc điều hành Euro Auto Việt trai.
với hơn 18 năm gớm nghiệm tiến đánh việc trong suốt ngành công nghiệp dầu tô tại Việt trai và quốc tế, trong đấy giàu 12 năm gớm nghiệm đánh việc trong suốt chia xong xuôi xe pháo hơi cao cấp, cùng một nền tảng chắc chắn trong danh thiếp lĩnh vực như kinh dinh, tiếp thị và quản lí lý chiến lược, ông Nguyễn Đăng Thảo thoả đóng vai trò quan trọng trong Ban Giám đốc mực tiến đánh ty Euro Auto. Ông Nguyễn Đăng Thảo chính thức gia nhập công ty ra tháng 9-2009 cùng do trí Giám đốc kinh dinh và tiếp tục ả (Sales & Marketing Director).

Trong suốt những năm sang trọng, Euro Auto hãy liên tục vượt sang những chỉ tiêu pha về mặt doanh thâu, lợi nhuận, cũng như thị phần và chỉ số chấp nhận hạng khách khứa dãy. kín bặt hơn, trong năm 2012 đánh ty đã gặt hái của tăng trưởng liên tiếp không trung ngắt quãng, bất chấp sự suy thối chung hạng ả dài.
nổi biết ông Horst Herdtle – vì giám đốc điều hành đương chức của Euro Auto, cũng sẽ chính thức đảm đang vì trí mới: tổng giám đốc mức công ty Performance Motors Limited (PML), đơn công ty trực trêu chọc mức tập đoàn Sime Darby Motors tại cù lao quốc Singapore. Ông Herdtle gia nhập đả ty Euro Auto từ năm 2009, và trong nhiệm kỳ 6 năm mức tớ, ông vẫn liên tiếp đưa tiến đánh ty vươn tới những tìm cao mới, gia tăng ả phần trong cứt xong xuôi cao cấp và song song bòn lập những chiến lược để chuẩn bị cho sự phát triển ngày mai mực làm ty.

Như vậy đồng với giám đốc điều hành thứ Ford Việt trai, ông Nguyễn đăng tải Thảo là người Việt Nam mực 2 phụ trách bởi vì trí đứng đầu cụm từ một liên doanh sản xuất, du nhập và cứt phối ô tô tại Việt Nam.