Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để chuyển nhượng đất một lần nữa tiếp xúc trong một vụ kiện ở quận Tân Bình, TP HCM.

Căn cứ vào hợp đồng hai điểm bán, đất có công chứng chỉ định giá mua (chi phí) là cao hơn giá bán, người bán (lỗ) muốn áp dụng một mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế (sự khác biệt giữa việc chuyển giá vốn và chi phí liên quan) do không nộp thuế. Văn phòng thuế huyện Sông Tân Bình đã có gần 2% trên giá bán, vì vậy chúng tôi sẽ phải khởi kiện. Cho rằng quận Văn phòng thuế cần thu thập Tòa án nhân dân Quận Tân Bình đã thích hợp điều trị các nguyên đơn thua kiện. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử lý các văn phòng thuế mất. Vì vậy, pháp luật về thuế quy định như thế nào về điều này nhưng có hai cách để thực hiện hoàn toàn khác nhau?

Giá biệt thự Vinhomes Mễ Trì
Chung cư B6 Giảng Võ


Luật sư Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Tư vấn thuế Sài Gòn, nhà phân tích: Dựa trên thông báo thuế thu nhập cá nhân ngày 2014/01/10 của Cục thuế Quận Tân Bình, sự cố được điều chỉnh bởi Nghị định 65/2013. Điều 22 của Nghị định này quy định: "Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập chịu thuế hợp người nộp thuế không thể xác định hoặc không có hồ sơ để xác định các tài liệu chi phí pháp lý và xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế,. áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng ". Nhưng thế nào là một quy tắc định giá kỷ lục mà không thống nhất dẫn đến một cách giải thích khác nhau và ứng dụng mà là một tội duy nhất về cuộc bầu cử.


Cách xác định chi phí?
. PV: Theo Nghị định 65/2013, chi phí được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm mua. Như vậy, nếu một hợp đồng chuyển giao đất phải được công chứng xác định giá mua giữa các cá nhân với nhau, bạn có tự hỏi những gì, thưa ông?

+ Luật sư Nguyễn Thái Sơn: Với Điều 19 của Nghị định 65/2013, họ có thể hiểu được giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm bán (nhưng không thấp hơn giá quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh); chi phí được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm mua.
Tuy nhiên, văn 16.686 / BTC-TCT ngày 2013/02/12 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết:. "... 2.2 Đối với các trường hợp chuyển nhượng bất động sản theo hình thức mua bán bất động sản được thực hiện bằng hợp đồng mua các loại tấm bán bất động sản, chứng nhận của công chứng, không có cơ sở để xác định chi phí cơ sở xác định thu nhập chịu thuế (do không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp), thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. "

Vì vậy, trong các trường hợp trên, xử lý thuế của Cục thuế Quận Tân Bình là không sai, như đã được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có giá trị pháp lý nên đối xử với Sở Thuế Quận Tân Bình thắng. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm áp dụng đúng các quy định của Nghị định 65/2013, chỉ yêu cầu người nộp thuế hợp đồng mua-bán chứng nhận của công chứng là đủ để thắng người nộp thuế.
Chỉ có một tỷ lệ thuế

. 2% Tính toán của Sở Thuế Quận Tân Bình cũng được đo bằng các cục thuế nhiều trong các trường hợp tương tự. Là văn Thuế có một giá trị cao hơn của các nghị định của chính phủ và tòa án đã bị mất do đó không làm các cơ quan thuế "đánh thức"?
+ Quy tắc Rất may khác nhau làm cho nó khó khăn để thu thuế như vậy là Nghị định 12/2015 (được sửa đổi, bổ sung Nghị định về thuế, Nghị định 65/2013 bao gồm thuế TNCN) khắc s. Theo Nghị định này, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần; thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Như vậy, từ ngày 2015/01/01 (thời gian hiệu lực Nghị định 12/2015), các cơ quan thuế không còn quan tâm đến giá mua và chi phí của người nộp thuế tài sản vốn. Việc chuyển nhượng (mua-bán) tài sản mà còn phải trả tiền theo cách lỗ thuế TNCN 2%.
. Nhiều người cũng tự hỏi, nếu trả chậm so với thời hạn ghi trong thông báo thuế đã nhận được hay không, hình phạt được?

+ Nghị định 12/2015 quy định cụ thể thời điểm kê khai thuế đối với chuyển nhượng bất động sản được xác định là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng với thỏa thuận của người mua thay mặt người nộp thuế, thời điểm bán chịu thuế là thủ tục đăng ký thời điểm sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
Việc thanh toán chậm tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo thuế sẽ được tính thêm tiền chậm nộp, ở mức 0,05% / ngày chậm nộp tính trên số tiền thuế phải nộp.

. Cảm ơn bạn.
Nếu hồ sơ hợp đồng định giá lại thấp

Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
- Trường hợp hợp đồng chuyển giá không đất hoặc trên giá hợp đồng mức giá chuyển nhượng thấp hơn theo quy định của UBND tỉnh, giá chuyển nhượng đất là giá quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trong trường hợp chuyển nhượng nhà ở gắn liền với đất, giá trị của nhà ở, cơ sở hạ tầng và các công trình gắn liền với đất được xác định căn cứ vào giá của các lệ phí trước bạ tính theo quy định của UBND tỉnh. Trường hợp UBND cấp tỉnh không có điều khoản cho giá tính lệ phí trước bạ thì căn cứ vào các quy định của Bộ Xây dựng về việc phân loại, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, giá trị thực tế còn lại của công trình trên đất.