Giáo dục và tâm sinh lý của trẻ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển và hình thành trí tuệ, đạo đức, lối sống lành mạnh. Tòa soạn điện tử BenhTreEm.Net ra đời và tạo sân chơi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm phát hiện các loại bệnh trẻ em: bệnh ho, trĩ, tiêu chảy, rôm sẩy, ho kéo dài...kèm theo những loại thuốc, địa chỉ khám bệnh.

Thực hiện lời kêu gọi “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”
Benh tre em hien nay là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. BenhTreEm.Net là chuyên trang tổng hợp và chuẩn đoán bệnh lý ở trẻ nhỏ. Benh tre em thuong gap được biên tập thành cẩm nang chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng an toàn từ đời sống đến giáo dục.

“Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”. Vì vậy, trẻ em phải được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, đó không phải là nhiệm vụ của riêng các cấp hay các ngành nào, mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và địa phương trong việc đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.Tòa soạn điện tử BenhTreEm.Net
Mail: info@benhtreem.net
Địa chỉ: 427 Trần Quốc Toản, P. Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai