Đã từ lâu, ý kiến phổ biến là nghệ thuật'thành công trong đầu tư truóc hết là nằm ở việc chọn mọi ngành có khả năng lón sẽ phát triển trong tương lai, và kế đó tìm kiếm ra nhũng tổ chức hứa nhất trong một số ngành đó. >>>> cần thuê chung cư trung hòa nhân chính
giả sử, một số nhà đầu tư sáng ý - hay cố vấn thông minh - từ lâu đă có thể nhận ra khả năng phát triển rất lón của ngành công nghiệp máy tính khái quát và của đơn vị International Business Machines (IBM) nói riêng. Và cũng tưong tự Cho nên đối vói một vài ngành công nghiệp đang phát triển và các đơn vị đang phát triển khác. Nhưng đây không phải là một việc dễ như ta tưởng lúc nhìn lại quá khứ. Để biểu thị điều đó, ở ngay đầu chúng tôi sẽ thêm một đoạn mà chúng tôi đa viết trong bản 1949 của cuốn sách này.


Xem chương 2. Vào đầu năm 2003, trái phléu ngân khố Mỹ, đảo hạn trong 10 năm sẽ cho khoản lợi 3,8%, trong lúc chứng khoán (đo bằng chi sổ DJIA) cho 1,9%. (Chú ỷ rằng mối quan hệ này không khác biệt nhiều so với một vài con $6 cùa năm 1964 mà Graham trlch dẫn). Lợi nhuận sinh ra từ một số trái phlểu chắt lượng cao da hặ đ&u dặn tỉr nSm 1981. Một nhà đầu tu Do đó có thể, chả hạn, là ngưòi mua một số cổ phiếu hàng không vì anh ta tin rằng tưong lai của chúng còn tuyệt vời hon cả một số gì mà xu thế thị trưừng phản ánh. Vói kiểu nhà đầu tu này, giá trị cuốn sách này của chúng tôi là ở nhũng lòi cảnh báo vè cạm bẫy đang rình rập trong cách tiếp cận đầu tư được ưa thích đó, chứ không phải ở những kỹ thuật hăng hái nào sẽ giúp anh ta trên con đưòng của mình ”.’
Tags : www.cănhộvinhomesnguyễnchíthanh.vn , www.chungcưsunshineyênhòa.vn

Mọi thắc mắc liên hệ :
Sàn giao dịch BDS - Kim Ngân Land
THU TRANG - 0936 31 0936