Vậy nên bạn hãy khắc vào tim rằng: Cái chết của thi trường glá lên không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Nhờ vào sự giảm giá chứng khoán, bây glờ là thòi điểm an toàn hơn - và minh mẫn hờn - để bạn gây dựng cùa cải. Hãy đọc tiếp và để Graham chỉ bạn cách làm điều này. >>> thuê căn hộ Eurowindow multicomplex

Ngoại lộ độc nhất của quy luật pháp này là một nhà đ&u tir nghi hưu đS lâu, người có thể không sóng lâu hơn một thj trưởng giá xuống láu dàl. Tuy vậy ngay cả một nhi đầu lư lớn tu&l cũng khOng nên bén chứng khoán của minh đi chl vl chứng đá giảm giá; cách tiếp cận nãy khống chi blén lò trẽn giấy thành lỉ thật, mà cỏn khiến người thừa ghẹ của õng/bă ta mát khả năng thừa lép chửng khoán nảy với giá rè hơn, khl tinh thué.
Như Graham đã trình bày một cách tuyệt VỜI trong chương 8, điều này là ngược đời. Nhà đầu từ thông mlnh nhận ra rằng chứng khoán trở thành rủi ro hơn, chứ không phải ít rủi ro hơn, lúc mà giá của chúng tằng lên - và rủl ro ít hơn, chứ không phải nhiều hơn, khl mà glá của chúng giảm. Một nhà đầu thông dâm minh sẽ sợ một thị trường glá lên, vì nó làm cho chứng khoắn đắt hơn.
Chưong này phác họa các quan điểm sẽ đưọc nêu trong phần còn lại của cụốn sách. Đặc biệt, chúng tôi muốn ngay từ đầu phát triển định nghĩa của mình về phương pháp phân bổ danh mục đầu tư thích họp đối với nhà đầu tư đon lẻ không chuyên nghiệp.

Tags thuê chung cư hoàng minh giám , thuê căn hộ n05 trung hòa nhân chính

Mọi thắc mắc liên hệ :
Sàn giao dịch BDS - Kim Ngân Land
THU TRANG - 0936 31 0936