Sự tuyên truyền còn thay đổi hơn nữa. Kinh doanh online không mất sức lực gì và không cần nghĩ suy gl. Một quảng cáo truyền hình của Ameritrade, một đơn vị môl giới online, xuất hiện hal bà vợ đi tập chạy về; một người bật máy tính, ấn chuột vài lần, và hoan hỉ nól "nghe đâu minh vừa kiếm được khoảng 1.700 đô la!" Trong mọt lăng xê truyền hình cho tổ chức môi giói Waterhouse, al đó hòi tập huấn viên bóng rổ Phll Jackson: "ông có biết gì về kinh doanh khổng?" Câu trả lời của ông tạ là "TÔI sẽ làm ngay bây giờ". (một vài độl NBA của ông có thể thẳng bao lăm trận nếu ông đem triết lý đó lên sân? Có vẻ như một kẻ không biết gì về độl kla nhưng lại nói: "TÔI sẵn sàng đấu họ ngay bây glờ", điều này không giống như một công thức vô.địch cho lắm).>>> thuê nhà trung hòa nhân chính


Cho đến nănv l999 đã có (t nhất sáu triệu người kinh doanh online - và khoảng một phần mười số đó "mua bán trong ngày", nghĩa là dùng báo đài để mua bán chứng khoán VỚI tốc độ ánh sáng. những mọl người, từxigôi sao giải trí Barbra Streisand cho đến Nicholas Blrbas, một người 25 tuổi từng là bồl bàn ở khu Queens, New York, đều vung chứng khoán như một số hòn than nóng . . "Trước đây," Birbas nói, "TÔI đã đầu tư dàl hạn và tôi phát hiện ra rằng như thẽ thật không sáng ý." Giờ đây, Blrbas mua bán chứng khoán đến 10 lần một ngày và morig kiếm được 100.000 đô la một năm. "TÔI không thế chịu nổi nếu thấy’màu đỏ trong cột lời hay lỗ của mình," Streisand rùng mình nól trong cuộc phỏng vãn VỐI Fortune.
tags thuê chung cư nguyễn chí thanh , www.chungcưsunshineyênhòa.vn