Bơm hỏa tiễn 4SR1 sử dụng và đặc tính kỹ thuật :

- Bơm hỏa tiễn 4SR1 sử dụng bơm nước sạch có hàm lượng cát không quá 150 g/m3 .

- Sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng dân sự và công nghiệp trong nước đặc biệt là việc phân phối nước kết hợp với bộ áp lực, cho các nhà máy giặt, tưới tiêu….

- Tốc độ dòng chảy lên đến 30 lít/phút (1,8 m3/giờ)

- Chiều cao đưa bơm nước lên tối đa 379m

[​IMG]

Bơm hỏa tiễn đa tầng 4block kết hợp được những lợi thế của 1 chiếc máy bơm giếng khoan chìm có hiệu suất đảm bảo khi ở dưới độ sâu nước đáng kể , kèm với lợi thế hiệu suất của máy bơm ly tâm. đặc tính kỹ thuật và sử dụng :

- Phù hơm để bơm nước có hàm lượng cát lên đến 150g/m3.

- Hiệu suất cao , phù hợp sử dụng trong lĩnh vực dân sự và công nghiệp , như tự động phân phối nước, tưới tiêu, rửa tự động hệ thống áp lực thúc đẩy …

- Bơm hỏa tiễn đa tầng 4block có thể được cài đặt trong giếng có đường kính không dưới 100m. Các máy bơm được hạ xuống giếng bằng thiết bị hỗ trợ cho tới khi hoàn toàn ở dưới mặt nước.

- Chiều cao đặt máy bơm : cách đáy giếng 1m, vì vậy cẩn thận để đảm bảo rằng máy bơm vẫn còn ngập như hoạt động bơm có thể gây ra mức đô

- Máy bơm có thể được cái đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

- Bơm đa tầng 4 blog đảm bảo dòng chảy, đưa nước lên cao với hiệu suất ổn định.

- Cung cấp hoàn chỉnh với tụ bên trong động cơ 20m cáp.

Bơm hỏa tiễn 4SR1.5 :

- Máy bơm nước hỏa tiễn 4SR 1.5 phù hợp bơm nước sạch có hàm lượng cát không quá 150 g.m3

- Sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng dân sự và công nghiệp trong nước đặc biệt là việc phân phối nước kết hợp với bộ áp lực, cho các nhà máy giặt, tưới tiêu….

- Tốc độ dòng chảy lên đến 45 lít/phút

- Chiều cao đưa nước lên tối đa 379m