Dựa trên lâm sàng bệnh xuất tinh sớm được chia làm ba loại: Thường xuyên xuất tinh sớm, ngẫu nhiên xuất tinh sớm và xuất tinh sớm thâm niên. Bởi các loại biểu hiện xuất tinh sớm khác nhaukhác nhau nên nhưng biểu hiện cũng không giống nhau, cụ thể như sau:

Thường xuyên xuất tinh sớm: Loại hiện tượng này là chỉ những thanh niêm mới trưởng thành, có thói quen nhất quán trong đời sống tình dục, những bệnh nhan ở giai đoạn này chức năng sinh lí hoàn toàn ổn định, cương dương mạnh mẽ, có hứng thú cao trong đời sống tình dục, lúc nào cũng có nhu cầu tình dục, như vậy rất dễ xuất hiện hiện tượng xuất tinh sớm. Những bệnh nhân ở giai đoạn này thường là những thanh niên trẻ.

Biểu hiện của bệnh xuất tinh sớm

Ngẫu nhiên xuất tinh sớm: Những bệnh nhân ở giai đoạn này mắc bệnh thường là do những nguyên nhân gây xuất tinh sớm như mệt mỏi, tinh thần bị động..v..v..ảnh hưởng, vốn dĩ không có hiện tượng xuất tinh sớm, do một số nguyên nhân nào đó gây mệt mỏi cho cơ thể vì vậy dễ gây ra hiện tượng xuất tính sớm, cũng có thể nguyên nhân là do cương dương vô lực.

xuất tinh sớm thâm niên: Hiên tượng xuất tinh sớm không chỉ có thanh niên trẻ mới mắc, những người trung niên cũng bị hiện tượng xuất tinh sớm gây ảnh hưởng. Chủ yếu là do, theo thời gian và tuổi tác, chức năng sinh lí cũng có phần giảm dần, hiện tượng xuất tinh sớm trong quá trình giao hợp cũng sớm hơn, thường là do nhu cầu sinh lí không còn hoặc dương vật yếu. Chính vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng có nhiều cách chống xuất tinh sớm khác nhau đi kèm từng biểu hiện như thế