Hiện tại ở VN và các nước trên thế giới đã và đang sử dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước thải, hoặc thông qua các hệ thống máy bơm chìm hút nước thải …. Đối với từng ngành nghề, từng loại nước thải khác nhau có công nghệ và hệ thống riêng, tiêu biểu hệ thống máy bơm nước thải pentax.

Qua các dự án triển khai, sieuthimaybomnuoc giới thiệu khách hàng quy trình xử lý nước thải tiên tiến được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Giai đoạn 1: Thu gom và xử lý sơ cấp nước thải : Cát và chất thải được tập trung trong hố thu và được bơm nước lên sân phơi định kỳ bằng bơm nước thải , có hỗ trợ sục khí của máy thổi khí.Sau đó nước thải tập trung vào bể tiếp nhận trước khi vào các công đoạn xử lý tiếp theo.

Giai đoạn 2: Sử dụng máy bơm nước thải pentax :

Nước thải từ bể tiếp nhận được bơm lên máy bơm nước thải pentax với kích thước khe hở 2 mm, trước khi chảy vào hệ thống xử lý sinh học.

Giai đoạn 3 : Bể tách dầu

Nước thải rời khỏi song chắn rác tinh chảy vào bể máy bơm tách dầu, dầu mỡ có tỉ trọng nhẹ nổi lên trên mặt và được thu gom định kì bằng phương pháp thủ công. Phần nước sau khi tách dầu dẫn qua bể điều hòa.Giai đoạn 4: Xử ký sinh học – kị khí, thiếu khí kết hợp với hiếu khí

Sau khi được điều hòa ổn định, nước thải được bom nuoc qua cụm bể xử lý sinh học. Có 03 bể sinh học được phối hợp nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (BOD,COD), nitrát hóa (phản ứng chuyển NH4+ thành NO3-), khử nitrát (chuyển NO3- thành khí N2) và phốt pho. Ba (03) bể sinh học này được thiết kế và vận hành ở 3 điều kiện môi trường khác nhau: kị khí (yếm khí), thiếu khí (thiếu oxy)và hiếu khí (giàu oxy), trong đó bể kị khí đặt trước tiên.Giai đoạn 5: Hệ thống xử lý tái tạo bùn thải :

Tại các thành phố lớn, hầu như nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư hầu hết chưa qua xử lý xả thẳng ra kênh, mương và nước thải y tế cũng là nguồn gây ô nhiễm Để đám bảo vệ sinh môi trường cho khu vực xử lý, mùi hôi từ các bể có phát sinh mùi sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí bằng quạt hút, các bể này được thiết kế có nắp đậy để tránh phát tán mùi ra xung quanh.